26 de noviembre de 2019

‘Gaeilge 24’ le Conradh na Gaeilge – Dé Máirt 12/11/19

Delegation of Ireland

Ba í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair an chloig – sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, sa chlub spóirt agus le cairde!
I meánscoil Íosa agus Muire in Inis Eiscir Abhainn, ghlac thart ar 120 dalta páirt sa dúshláin seo, eagraithe ag Ms O’Dowd. Bhí breis is 300 scoil agus 30,000 dalta ag glacadh páirt ar fud na tíre.
I mbliana, cuirfear brábús a thuillfear ó Gaeilge24 i dtreo Chairde an Domhain. Is grúpa iad Cairde an Domhain a bhfuil sé mar sprioc acu dul i ngleic leis na ceisteanna ba mhó i dtaobh cheartas na timpeallachta os ár gcomhair, ó thruailliú plaistigh go briseadh síos na haeráide.


The aim of this challenge was to encourage young people to try to speak Irish non-stop for one whole day – 24 hours – at home, at school, in shops and businesses, around the town, in sports clubs and with friends!
In Jesus and Mary Secondary School in Enniscrone, over 120 students took part in the challenge, organised by Ms O’Dowd. Over 300 schools and 30,000 students took part around the country.
This year, profits from Gaeilge24 will be going towards ‘Friends of the Earth’ charity. ‘Friends of the Earth’ is a community of people committed to tackling the biggest environment justice issues we face, from plastic pollution to climate breakdown.
No hay comentarios.:

Publicar un comentario